Slag om de Grebbeberg

Op maandag 16 en dinsdag 17 februari jl. werd niet naar de Franse slagvelden afgereisd om een interessante workshop te verzorgen. Dit keer werd dichter bij huis een sessie gehouden om een MT te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling naar een hecht team. Voor het MT IT team van Vitens verzorgde JKDS deze workshop. De gebeurtenissen op de Grebbeberg in de periode 11-13 mei 1940 vormen de basis van de, door BFW ontworpen, module ‘Hechte Teams’.

Na een inleiding op de situatie van mei 1940 en een eerste rondleiding op de Grebbeberg, werd de workshop in (hoe toepasselijk) de grote Capitulatie zaal van Hotel de Wereld in Wageningen verzorgd. Daarbij stond onder andere de volgende vraag centraal:

Hoe kunnen conflicten bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie?

Tijdens deze workshop werden de gebeurtenissen op de Grebbeberg ingezet om het MT inzicht te geven in de te nemen stappen om een hechter team te zijn. Hoewel de Nederlandse krijgsmacht haar lessen uit de Eerste Wereldoorlog had getrokken, was de leiding niet in staat de mentale flexibiliteit op te brengen die in het moderne gevecht noodzakelijk was (blijkbaar is het hebben van “lessons learned” alleen onvoldoende). De consequenties daarvan werden duidelijk zichtbaar in het dappere maar niet altijd doordachte optreden van de Nederlanders. Als gevolg van het gebrek aan geestelijke flexibiliteit werd niet gedacht in mogelijke scenario’s. Hierdoor werd alles ad hoc georganiseerd, waardoor niet alleen een vertrouwenscrisis ontstond binnen de leiding maar ook het vertrouwen in de leiding door anderen afnam. Laten dit nou volgens ons de sleutels zijn om tot een hecht en succesvol MT te komen. Het gaat om onderling vertrouwen binnen het MT en vertrouwen in het MT door anderen. Na de eerste onderlinge kennismaking bleek al gauw dat discipline ook één van de te behandelen onderwerpen van deze dag zou worden.

Grebbeberg2Het team werd tijdens de eerste dag ingewijd in het concept van Frictie:

Het schijnbaar eenvoudige wordt onmogelijk om uit te voeren.

Vervolgens werd op de Grebbeberg het belang van een gemeenschappelijk begrippenkader en goede onderlinge afspraken duidelijk gemaakt.
Op de tweede dag werd het thema ‘vertrouwen’ verder uitgediept. Het werd voor iedereen duidelijk dat er een direct verband bestaat tussen vertrouwen en betrouwbaarheid.

Mocht u ook interesse hebben om uw teamprestaties te verbeteren of wilt u meer leren over de voordelen van het hebben van conflicten? Neem gerust contact met ons op. Dat vinden we leuk! Surf naar www.jkds.nl of bel Jan Kloppers: 06 53720063.

Volgend bericht
Het verhaal van Pointe du Hoc
Vorig bericht
BFW goes Asia